FAQs Complain Problems

७४/७५

सम्पती विवरण पेश गर्नुहुन सम्पतिधनीहरूलाई सुचना

एकिकृत सम्पती विवरण पेश गर्न आफ्नो वडा कार्यालयमा गर्इ फारम भर्न सम्पतिधनीहरूलाई सुचना गरीन्छ ।

Pages