FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८० ।०१।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 04/26/2023 - 00:00 PDF icon CamScanner 09-22-2023 12.49.pdf

मिति २०७९ ।१२।२२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 04/06/2023 - 00:00 PDF icon 079 12 22.pdf

मिति २०७९ ।१२।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 03/29/2023 - 12:45 PDF icon CamScanner 09-22-2023 12.38 (1).pdf

मिति २०७९ ।११।१४ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 02/27/2023 - 00:00 PDF icon 11 14.pdf

मिति 2079/10/19 गतेको गाउँसभाको निर्णय ।

७९/८० 02/05/2023 - 00:00 PDF icon CamScanner 09-24-2023 13.24.pdf

मिति २०७९ ।१०।१८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 02/02/2023 - 00:00 PDF icon 10 18.pdf

मिति२०७९।१०।१० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 01/25/2023 - 00:00 PDF icon 10 10.pdf

२०७९।०९।२८ गतेको कार्यपालिका निर्णयहरु।

७९/८० 01/14/2023 - 15:02 PDF icon combinepdf (5).pdf

मिति २०७९ ।०८।१६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 12/03/2022 - 00:00 PDF icon 8 16.pdf

मिति २०७९ ।०७।०२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९/८० 10/20/2022 - 00:00 PDF icon 079 07 02.pdf

Pages