FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ व २०८०।०८१ को दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण ८०/८१ फाल्गुन व्यय 03/25/2024 - 16:54 PDF icon kharcha.pdf
आ व २०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण ८०/८१ मंसिर 12/12/2023 - 13:22 PDF icon CamScanner 12-12-2023 13.04 (2).pdf
आ व २०७९।०८० को तेस्रो चौमासिक खर्च सार्वजानिक गरिएको बारे । ७९/८० असार 07/24/2023 - 16:17 PDF icon combinepdf (2).pdf
२०७९ साल असार महिनाको खर्च ७९/८० असार व्यय 07/16/2023 - 00:00 PDF icon asar.pdf
२०७९ साल जेष्ठ महिनाको खर्च ७९/८० जेठ व्यय 06/15/2023 - 00:00 PDF icon jestha.pdf
२०७९ साल बैशाख महिनाको खर्च ७९/८० बैसाख व्यय 05/14/2023 - 00:00 PDF icon baisakh.pdf
२०७९ साल चैत महिनाको खर्च ७९/८० चैत्र व्यय 04/13/2023 - 00:00 PDF icon chaitra.pdf
दोस्रो चौमासिकको खर्च सार्वजानिक गरिएको बारे । ७९/८० फाल्गुन व्यय 03/19/2023 - 15:11 PDF icon kharchakofatbari.pdf
२०७९ साल फागुन महिनाको खर्च ७९/८० फाल्गुन व्यय 03/14/2023 - 00:00 PDF icon falgun.pdf
२०७९ साल माघ महिनाको खर्च ७९/८० माघ व्यय 02/12/2023 - 00:00 PDF icon magh.pdf

Pages