FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट बक्तवय २०७६।०७७

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको पाचौँ गाउँसभा सम्पन्न आ.व.२०७६।०७७ को बजेट  प्रस्तुत ।

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामको लागि पारिश्रमिक आयाेजना शुभारम्भ

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामको लागि पारिश्रमिक आयाेजना सबै वडाभित्रका पदमार्ग मन्दिर र बाटो सुधार गर्ने काममा ३६ जना बेरोजगारहरुलाई ३० दिनको लागि काममा खटाउने कार्यक्रम शभारम्भ, आज कामदारहरुलाइ औजार हस्तान्तरणका साथै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न ।

Pages