FAQs Complain Problems

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्दै छ?

उत्तम
57% (36 votes)
ठीक छ परिवर्तन हुँदै छ।
21% (13 votes)
खासै फरक परेको छैन।
22% (14 votes)
Total votes: 63