FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औधोगिक ग्राम र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/19/2020 - 15:04 PDF icon Industrial vallige and sarsafai kendra notice.pdf

Invitation for Sealed Quatation for procurement of Fabricated Steel Parts Keware Khola Steel Truss

७६/७७ 02/10/2020 - 13:05 PDF icon Noticenew.pdf

अर्जुनचौपारी नुवाराभन्जयाङ्ग सडक स्तरोन्नति

७६/७७ 02/04/2020 - 10:07 PDF icon noticearjunchauparinuwarabhangyang.pdf

अर्जुनचौपारी नवाराभन्जयाङ्ग स्तरोन्नति

७६/७७ 02/04/2020 - 10:06 PDF icon acrm-nuwarabhangyang.pdf

Invitation for Bids for Upgrading of ward 3,4 and 5 Rural Road

७६/७७ 10/20/2019 - 13:31 PDF icon notice5.pdf

Upgrading of Arjunchaupari Nuwarabgyang,Ramchee-Talpokhari Rural Road

७६/७७ 10/04/2019 - 08:17 PDF icon updrading roads.pdf

ढुङ्गा गिटि बालुवा शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको दोस्रो सुचना

७६/७७ 09/17/2019 - 16:16 PDF icon दोस्रो सूचना.pdf

Invitation for Bids for Ward 2 Building, Upgrading of roads

७५/७६ 09/09/2019 - 15:49 PDF icon notice9.pdf

ढुङ्गा गिटि बालुवा शिलबन्दी दरभाउपत्र अाब्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/01/2019 - 15:43 PDF icon dhungagitainotice.pdf

अर्जुनचौपारी पुलिस चौकी फिल्लिङ

७५/७६ 06/11/2019 - 15:40 PDF icon Policechaukifilling.pdf

Pages